مایع تیوبلس موتورسیکلت ؛ دزدگیر موتورسیکلت و سایر قطعات موتور